Zapraszamy na nasz FunPage Zapraszamy na nasz FunPage

Oze w ośrodku

Wychodząc naprzeciw wymaganiom dyrektywy unijnej 2010/31/UE oraz przez wzgląd na ochronę środowiska i potrzebę oszczędności w eksploatacji budynków ośrodek będzie posiadał własne zaplecze produkujące energię poprzez odnawialne źródła. W założeniach na terenie ośrodka będzie funkcjonowała mała farma fotowoltaiczna oraz farma wiatrowa przy każdym domu, zamierzamy prowadzić uprawę wierzby energetycznej oraz biologiczną oczyszczalnię ścieków. Z uwagi na fakt, iż Polska Wschodnia jest bardzo dobrze nasłoneczniona oraz korzystnie zaopatrzona w zasoby wiatru wybrano te właśnie formy wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.

TEST